Τι είναι το Content Marketing ;

Οι καταναλωτές τα τελευταία χρόνια έχουν σταματήσει να δέχονται τον παραδοσιακό κόσμο του μάρκετινγκ. Είναι γεγονός ότι όλο ένα και περισσότεροι καταναλωτές παρακάμπτουν τις τηλεοπτικές διαφημίσεις, αγνοούν τις έντυπες διαφημίσεις, και αποφεύγουν τα παραδοσιακά banner διαφημίσεων στα website.

Οι έξυπνοι διαφημιστές κατανοούν ότι οι παραδοσιακές μέθοδοι μάρκετινγκ είναι όλο και λιγότερο αποτελεσματικές με την πάροδο του χρόνου, έτσι οδηγούνται σε νέες μεθόδους και τρόπους διαφήμισης.

Ένας νέος και αποτελεσματικός τρόπος διαφήμισης είναι το «Content Marketing».

Με το όρο «Content Marketing» περιγράφουμε μια τεχνική μάρκετινγκ που έχει ως στόχο την δημιουργία και διανομή χρήσιμου και σχετικού με τα προϊόντα μας περιεχομένου με τελικό σκοπό την πώληση. Στο Content Marketing μας ενδιαφέρει να μεταφέρουμε στον καταναλωτή μια σειρά από πληροφορίες και όχι απλός ένα και μόνο διαφημιστικό μήνυμα. Είναι επίσης γεγονός ότι η τεχνική του Content Marketing χτίζει ανάμεσα στην επιχείρηση και τους πελάτες επικοινωνία μέσω των νέων τεχνολογιών.

Πηγή: http://contentmarketinginstitute.com/what-is-content-marketing/