Στατιστικά Στοιχεία Ελληνικού τουρισμού.

Είναι γεγονός ότι τα τελευταία δύο χρόνια στην χώρα μας παρατηρείται αύξηση στον κλάδο του τουρισμού. Είναι μία αύξηση όμως που πρέπει να αναλύσουμε και να προσέξουμε και όχι απλά να επαναπαυτούμε αναγνωρίζοντάς την.

Τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα από ξένους επισκέπτες.

Τουριστικές αφίξεις στην Ελλάδα από ξένους επισκέπτες.

Διεθνείς αφίξεις / 2013 – 2015.

Όπως βλέπουμε και στο διπλανό διάγραμμα οι αφίξεις από ξένους επισκέπτες μετά από ένα κακό 2012 λόγο και των πολιτικών μας αναταραχών εμφανίζουν άνοδο και φτάνουν στα 17,5 εκατομμύρια Διεθνείς αφίξεις το 2013 και τα 23 εκατομμύρια το 2014 που είναι και αριθμός ρεκόρ για την χώρα μας. Οι εκτιμήσεις του ΣΕΤΕ για το 2015 κάνουν λόγο για 25 εκατομμύρια διεθνείς αφίξεις με κύρια συγκέντρωση στις δύο μεγάλες πόλεις μας Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

 

 

 

Επισκέπτες ανά χώρα προέλευσης.

Ένα σημαντικό σημείο που πρέπει να προσέξουμε είναι η αύξηση των  τουριστών που προέρχονται από τα Βαλκάνια στην διετία 2013 – 2014 περίπου στο 30%. Ακόμα μεγαλύτερη αύξηση βλέπουμε στους Ρώσους τουρίστες κυρίως στην Βόρεια Ελλάδα. Πρέπει να τονίσουμε ότι αθροιστικά οι τουρίστες από Βαλκάνια και Ρωσία ξεπερνάνε το 20% επί του συνόλου των ξένων αφίξεων.

Αφίξεις µη κατοίκων από το εξωτερικό κατά χώρα προέλευσης.

Αφίξεις µη κατοίκων από το εξωτερικό κατά χώρα προέλευσης.

 

Ενθαρρυντικές οι προβλέψεις για τα έσοδα.

Η εκτίμηση του ΣΕΤΕ για τις εισπράξεις από την τουριστική δραστηριότητα στην χώρα μας, κάνουν λόγο για 14 δισ. Ευρώ. Μία αύξηση της τάξεως του 8% αν το στοιχείο αυτό το παραθέσουμε δίπλα στο 3.9% της παγκόσμιας ανάπτυξης του τουριστικού κλάδου τότε το 8% είναι σίγουρα πολύ θετικό νούμερο για την ανάπτυξη της χώρα μας. Το ουδέτερο στοιχείο της πρόβλεψης για το 2015, είναι ότι 8% είναι περίπου και η αύξηση του αριθμού των αφίξεων από το εξωτερικό. Το γεγονός της ανάπτυξης με το ίδιο ποσοστό αφίξεων και εσόδων αποκαλύπτει ότι το τουριστικό μας προϊόν σε απόλυτη αξία μένει στάσιμο.

Τουριστικές εισπράξεις

Τουριστικές εισπράξεις

Συμπεράσματα.

Ο τουρισμός στην Ελλάδα αναπτύσσεσαι προσελκύοντας νέες αγορές. Είναι όμως γεγονός ότι πέρα από μεμονωμένες περιοχές της χώρας μας, υστερούμε σε τουριστικές υποδομές που θα έδιναν στο προϊόν μας μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Είναι ευκαιρία για τις Ελληνικές επιχειρήσεις να αυξήσουν την ποιότητα των υπηρεσιών τους με σκοπό να πετύχουν ψηλότερες τιμές διανυκτέρευσης ανά κλίνη. Ένας από τους βασικότερους πυλώνες που μπορούν να πετύχουν κάτι τέτοιο είναι η τεχνολογική ανάπτυξη και ο εκσυγχρονισμός των τουριστικών μονάδων. Συστήματα μηχανογράφησης καθώς και η επένδυση στην διαδικτυακή προβολή θα βελτιώσουν τις εσωτερικές λειτουργίες καθώς και θα αναπτύξουν το Brand της εκάστοτε επιχείρησης.