Πρόγραμμα Μισθοδοσίας Cactus PayRoll

Περιγραφή

To Cactus PayRoll είναι ένα μοντέρνο Πρόγραμμα Μισθοδοσίας Κοινών Επιχειρήσεων. Διακρίνεται για την απλότητα και την ευκολία χειρισμού του. Περιλαμβάνει πλήρη κωδικοποίηση του Ο.Σ.Υ.Κ. και αυτόματη επιλογή ειδικοτήτων ΙΚΑ και Κ.Π.Κ. Επίσης δίνεται η υποστήριξη πολλαπλών εταιρειών, χρήσεων και εργαζομένων. Η παραμετροποίηση του είναι απλή και μπορεί να ολοκληρωθεί σε μερικά λεπτά. Μπορεί αμεσα να συνδεθεί με την εμπορική εφαρμογή Cactuserp.

Κατεβάστε το Cactus Payroll Demo

Πρόγραμμα Μισθοδοσίας

Δοκιμάστε τώρα το πρόγραμμα μισθοδοσίας cactus payroll δωρεάν.

Download

Λειτουργίες

Λειτουργίες του Cactus PayRoll
Δημιουργία αρχείου Α.Π.Δ.
Δημιουργία αρχείου Οριστικής ΦΜΥ (Ε7)
Δημιουργία αρχείου Βεβαιώσεων Αποδοχών
Πίνακας Προσωπικού
Βιβλίο Αδειών
Βιβλίο Τροποποίησης Ωραρίου και Υπερωριών
Καταχώρηση Ατομικής Σύμβασης Εργασίας
Φορολογικές Βεβαιώσεις
Εκκαθαριστικά Σημειώματα
Καταστάσεις Ταμείων
Καρτέλα Εργαζομένου


Cactus PayRoll Τιμοκατάλογος

Small

300€+23% Φ.Π.Α

 • 1 Εταιρία
 • 1-5 Εργαζόμενοι
 • Τηλεφωνική Υποστήριξη
 • Αναβαθμίσεις
 • Εκπαίδευση/Παραμετροποίηση
 • 1 χρόνος δωρεάν υποστήριξη κάθε επόμενος 150€


Medium

600€+23% Φ.Π.Α

 • 1 Εταιρία
 • 6-10 Εργαζόμενοι
 • Τηλεφωνική Υποστήριξη
 • Αναβαθμίσεις
 • Εκπαίδευση/Παραμετροποίηση
 • 1 χρόνος δωρεάν υποστήριξη κάθε επόμενος 250€


Large

900€+23% Φ.Π.Α

 • 1 Εταιρία
 • 11-20 Εργαζόμενοι
 • Τηλεφωνική Υποστήριξη
 • Αναβαθμίσεις
 • Εκπαίδευση/Παραμετροποίηση
 • 1 χρόνος δωρεάν υποστήριξη κάθε επόμενος 350€


Extra Large

1200€+23% Φ.Π.Α

 • Απεριόριστες εταιρίες
 • Απεριόριστοι Εργαζόμενοι
 • Υποστήριξη 24/7
 • Αναβαθμίσεις
 • Εκπαίδευση/Παραμετροποίηση
 • 1 χρόνος δωρεάν υποστήριξη κάθε επόμενος 600€