Η Cactus πιστοποιήθηκε με ΕΛΟΤ ISO 9001:2008.

Η Cactus πιστοποιήθηκε με ΕΛΟΤ ISO 9001:2008  για τις δραστηριότητες προγραμματισμού και τεχνικής υποστήριξης μηχανογραφικών συστημάτων. Είναι άξια της επιχείρησής μας η διασφάλιση της ποιότητας των υπηρεσιών και προϊόντων που παράγουμε.  Είναι όραμα μας η συνεχής βελτίωση των υπηρεσιών μας καθώς και η αποτελεσματικά εξυπηρέτηση του πελάτη.